آدرس: بندرعباس، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، بعد از عکاسی ساسان، طبقه فوقانی بانک صنعت و معدن، طبقه سوم
شماره تماس : ۳۲۲۴۳۵۵۰ – ۰۷۶
تلفکس : ۳۲۲۴۳۵۵۰ – ۰۷۶
ایمیل : Aftabcomp@gmail.com