آشپزخانه بیرون بر مهرسان

آمــاده بــرگــزاری مـجالـــس
(نامزدی، عقد، عروسی، سمینارهای اداری
ولیمـه و تـرحیم) و عقـد قــرارداد
با ادارات و شرکت‌های خصوصی
همراه با پیک موتوری

آشپزخانه کهن

تهیه وطبخ انواع غذاهای ایرانی

آشپزخانه چنگال طلایی

انواع غذاهای اصیل ایرانی، محلی، عربی، آسیای میانه، هندی