صنایع دستی مشکات

میناکاری سفال، سفال فیروزه ای ، آبنما در طرح ها و سایزهای متفاوت
صنایع چرم دستی و مصنوعات چرمی ، سفارشات انواع پرده سنتی پذیرفته می‌شود