گل سرای باغچه

آماده همکاری با کلیه مزون ها
تزئین ماشین و دسته گل عروس
ارائه دهنده کلیه خدمات گل آرایی مجالس
پذیرش سفارش تلفنی دسته گل و سبد گل
شرایط ویژه جهت عروس خانم ها و آقا دامادها
آماده همکاری با کلیه ارگان ها و امـاکن و سازمان ها