صنعت الکتریک کارگزاری نوین

فروش کلیه لوازم برق صنعتی و ساختمانی
و لوازم خط ۲۰ کیلو ولت

هرمز برکه

تنها تولید کننده مخازن آب و موانع جاده‌ای پلیمری در استان هرمزگان