داروخانه رسالت

داروخانه رسالت

عرضه داروهای خارجی، گیاهی، فرآورده های معتبر
آرایشی، بهداشتی، مکمل‌های رژیمی و ورزشی

159e

داروخانه دکتر لیاقت

سازنده داروهای ترکیبی،لوازم بهداشتی و آرایشی
طرف قرارداد با کلیه بیمه‌ها

125Cp

داروخانه سینا

داروهای ترکیبی
محصولات آرایشی و
بهداشتی تایید شده

102E

داروخانه دکتر شمسایی

ارائه خدمات مشاوره دارویی، آرایشی و بهداشتی به صورت رایگان
تهیه داروهای ترکیبی
تهیه داروهای تک نسخه‌ای