داروخانه رسالت

داروخانه رسالت

عرضه داروهای خارجی، گیاهی، فرآورده های معتبر
آرایشی، بهداشتی، مکمل‌های رژیمی و ورزشی

داروخانه دکتر لیاقت

سازنده داروهای ترکیبی،لوازم بهداشتی و آرایشی
طرف قرارداد با کلیه بیمه‌ها

داروخانه سینا

داروهای ترکیبی
محصولات آرایشی و
بهداشتی تایید شده

داروخانه دکتر شمسایی

ارائه خدمات مشاوره دارویی، آرایشی و بهداشتی به صورت رایگان
تهیه داروهای ترکیبی
تهیه داروهای تک نسخه‌ای

داروخانه دکتر آذرمی

توزیع داروهای کمیاب
داروهای تک نسخـه ای و داروهایی که نیاز به تایید قیمت دارند
آمادگی جهت ارائه خدمات داروخانه در کلیه ساعات شبانه روز

داروخانه دکتر زارعی

داروهای ترکیبی، بهداشتی، آرایشی