شهر بازی دل

برگزاری اردو به صورت خصوصی و عمومی / نگهداری فرزندان شما به صورت ساعتی در مکان بازی / برگزاری جشن تولد فرزندان شما به صورت خصوصی و عمومی

استخر هتل هرمز

روزهای زوج بـرای آقـایـان از سـاعت ۱۵ الی ۲۴
روزهای فرد برای بانوان از ساعت ۹ صبح الی ۲۱
کلاس‌های آموزشی خصوصی
از مبتدی تـا حرفـه‌ای
استخر مخصوص کودکان

باشگاه فرهنگی ورزشی آرموس

بـــدنـســـازی/ایـــروبــیــک/بــــادی پــــامـپ/فــیـتـنس
اســپینینگ /پـیلـاتـس/اسـتپ/مـاسـاژ/ســونـای خـشـک

باشگاه بدن سازی خانه ورزش بندر

ایروبیک ، پیلاتس ، پکیج ویژه لاغری ، اسپینینگ ، بدنسازی

باشگاه فرهنگی ورزشی پرشیا

همکاری تخصصی باشگاه پرشیا و فیزیوتراپی خلیج فارس
فیزوتراپیست اشکان صفا

لوازم ورزشی آیکان

انواع میز تنیس، فوتبال دستی، پایه والیبال، فوتبال، بسکتبال، تردمیل، دوچرخه
تشکهای یوگا و تاتامی، زیر وزنه کف سالن، دستگاه دراز نشست، قایق بادی