پیک ویژه گلشهر

گسترش روزافزون شهر بندرعباس مناسبات تجاری و رفتارهای مشتریان را تغییر داده است. ترافیک گسترده در ساعتهای شلوغ، زمان یک سفر درون شهری را افزایش قابل توجهی داده است و مردم را به تشویق به خرید کالاها و خدمات از مناطق نزدیکتر می نماید. در پاسخ به این نیازها، امکانات جدید در مناطق خارج از (ادامه مطلب)